Menu

Podręczniki

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

 

 

Wykaz_programow_nauczania_2017-2018.docx


SZKOLNY ZESTAW  PROGRAMÓW NAUCZANIA na lata 2010- 2013

 

Rocznik 2003

 

 

NR

w szkolnym zestawie programów nauczania

PRZEDMIOT

KLASA

PROGRAM NAUCZANIA

 (tytuł,, nazwa, autor, nr dopuszczenia)

 

1

2

3

4

1/SP9/10/11

Edukacja wczesnoszkolna

I - III

„Razem w szkole” Program edukacji wczesnoszkolnej
w klasach I – III, J. Brzózka, K. Harmak, k. Izbińska,
A. Jasiocha, W. Went

2/SP9/10/11

 

Język angielski

I - III

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego,szkoła podstawowa  klasy 1-3, I. Studzińska, A. Modela, M. Kondro, E. Piotrowska

3/SP9/10/11

Zajęcia komputerowe

 

I -III

 

Program nauczania do cyklu podręczników „Razem
w szkole. Zajęcia komputerowe”.
Edukacja wczesnoszkolna. Klasy 1–3, Beata Lewandowska

4/SP9/10/11

 

Religia

I -III

Program Nauczania Religiizatytułowany: Życiem odpowiadamy na wezwanie Boże, zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, w Radomiu w dniu 20 września 2001 r. Program ogólnopolski nr AZ-1-01/1 z 20.09.2001r. pt. „Jesteśmy dziećmi Bożymi” dla klas I - III

 

 

SZKOLNY ZESTAW  PROGRAMÓW NAUCZANIA na lata 2009- 2012

 

Rocznik 2002

 

 

NR

w szkolnym zestawie programów nauczania

PRZEDMIOT

KLASA

PROGRAM NAUCZANIA

 (tytuł,, nazwa, autor, nr dopuszczenia)

 

1

2

3

4

1/SP9/09/10

Edukacja wczesnoszkolna

I - III

„Razem w szkole” Program edukacji wczesnoszkolnej
w klasach I – III, J. Brzózka, K. Harmak, k. Izbińska,
A. Jasiocha, W. Went

2/SP9/09/10

 

Język angielski

I - III

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego,szkoła podstawowa  klasy 1-3, I. Studzińska, A. Modela, M. Kondro, E. Piotrowska

3/SP9/09/10

Zajęcia komputerowe

 

I -III

 

Program nauczania do cyklu podręczników „Razem
w szkole. Zajęcia komputerowe”.
Edukacja wczesnoszkolna. Klasy 1–3, Beata Lewandowska

4/SP9/09/10

 

Religia

I -III

Program Nauczania Religiizatytułowany: Życiem odpowiadamy na wezwanie Boże, zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, w Radomiu w dniu 20 września 2001 r. Program ogólnopolski nr AZ-1-01/1 z 20.09.2001r. pt. „Jesteśmy dziećmi Bożymi” dla klas I - III

 

 

SZKOLNY ZESTAW  PROGRAMÓW NAUCZANIA na lata 2008- 2011

 

Rocznik 2001

 

 

 

NR

w szkolnym zestawie programów nauczania

PRZEDMIOT

KLASA

PROGRAM NAUCZANIA

 (tytuł,, nazwa, autor, nr dopuszczenia)

 

1

2

3

4

1/SP9/08/09

Kształcenie zintegrowane

I - III

„Wesoła szkoła”Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku, J. Hanisz, DKOW – 5002 – 10/08, WSiP

2/SP9/08/09

 

Język angielski

I - III

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas I-III szkoły podstawowej Arkadiusz Mędela, Ilona Studzińska, DKW-4014-163/00, MACMILLAN

3/SP9/08/09

Podstawy informatyki                  w kształceniu zintegrowanym

 

I -III

„Elementy informatyki w nauczaniu zintegrowanym”,
M. Jędrzejek, J. Gilder, DKOS – 4014 – 46/02

4/SP9/08/09

 

Religia

I -III

 

Program Nauczania Religiizatytułowany: Życiem odpowiadamy na wezwanie Boże, zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, w Radomiu w dniu 20 września 2001 r. Program ogólnopolski nr AZ-1-01/1 z 20.09.2001r. pt. „Jesteśmy dziećmi Bożymi” dla klas I – III

17/SP9/10/11

Gimnastyka korekcyjna

III

Autorski program nauczania gimnastyki korekcyjnej
dla kl. I – III szkoły podstawowej, M. Nieradzik

 

 

SZKOLNY ZESTAW  PROGRAMÓW NAUCZANIA na lata 2010- 2013

 

Rocznik 2000

 

 

NR

w szkolnym zestawie programów nauczania

PRZEDMIOT

KLASA

PROGRAM NAUCZANIA

 (tytuł,, nazwa, autor, nr dopuszczenia)

 

1

2

3

4

5/SP9/10/11

Religia

IV-VI

 

Program Nauczania Religiizatytułowany: Życiem odpowiadamy na wezwanie Boże, zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, w Radomiu w dniu 20 września 2001 r.  Program ogólnopolski nr AZ-2-01/1 pt. „Wezwani przez Boga”
dla klas IV – VI

 

6/SP9/10/11

Język polski

IV- VI

 

„Miedzy nami”Program nauczania języka polskiego dla II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej (kl. IV – VI),
A. Łuczak, A. Murdzek,  DKW – 4014- 37/01, GWO.

 

20/SP9/10/11

Historia i społeczeństwo

IV- VI

 

„Historia i społeczeństwo” Program nauczania dla klas 4-6 szkoły podstawowej, B. Kubicka DPN – 5002 – 02/08
wyd. OPERON

 

 

8/SP9/10/11

Język angielski

 

IV-VI

 

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV –VI  szkoły podstawowej, E.Lewandowska, B. Maciszewska, DKW – 4014 – 43/00

 

9/SP9/10/11

Matematyka

IV-VI

 

Matematyka z plusem.Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego (kl. IV – VI szkoły podstawowej),
M. Dobrowolska, P. Zarzycki, M. Karpiński, DKW – 4014 – 138/99, GWO

10/SP9/10/11

Przyroda

IV-VI

 

 

Program przyrody dla klas 4-6szkoły podstawowej, Iwona Tarnawa - Januszek, Jadwiga Foit - Jasińska, Krystyna Szarowska, Waldemar Chmielewski, Piotr Januszek, DKW – 4014-241/99

 

11/SP9/10/11

Muzyka

 

IV-VI

Sztuka: Plastyka – Muzyka, Program nauczania dla klas IV –VI, Agnieszka Misior-Waś, Teresa Wójcik, DKW – 4014- 132/00

11/SP9/10/11

Plastyka

IV-VI

Sztuka: Plastyka – Muzyka, Program nauczania dla klas IV –VI, Agnieszka Misior-Waś, Teresa Wójcik, DKW – 4014- 132/00

21/SP9/10/11

 

Technika

IV-VI

Technika. Program nauczania dla kl. IV – VI szkoły podstawowej, Wiesław Korpikiewicz, wyd. OPERON, DKOW- 5002-34/08

 

14/SP9/10/11

 

Informatyka

IV-VI

 

Informatyka Europejczyka.Program nauczania informatyki w szkole podstawowej (klasy 4-6). Danuta Kiałka,  DKOS-5002-38/05

 

15/SP9/10/11

Wychowanie fizyczne

IV-VI

 

Autorski program wychowania fizycznego dla klas IV – VIszkoły podstawowej, A. Romanowska, DKW – 4014 -68/99

 

15A/SP9/10/11

Wychowanie fizyczne

Piłka koszykowa

Moduł

IV-VI

WYCHOWANIE FIZYCZNE piłka koszykowa(moduł)- program autorski, SP9 – 14A -2003/04

16/SP9/10/11

Ścieżka edukacyjna

„Edukacja czytelnicza
i medialna”

IV-VI

 „Edukacja czytelnicza i medialna” dla klas IV – VI szkoły podstawowej,  Mariusz Kąkolewicz, Józef Pielachowski, DKW- 4014-260/99.

19/SP9/10/11

Wychowanie do życia
w rodzinie

V- VI

 

„Wędrując ku dorosłości”.Wychowanie do życia
w rodzinie. Program nauczania dla klas 5 – 6 szkoły podstawowej. T. Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk,
DKW – 4014 – 253A/99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNY ZESTAW  PROGRAMÓW NAUCZANIA na lata 2009- 2012

 

Rocznik 1999

 

 

NR

w szkolnym zestawie programów nauczania

PRZEDMIOT

KLASA

PROGRAM NAUCZANIA

 (tytuł,, nazwa, autor, nr dopuszczenia)

 

1

2

3

4

5/SP9/09/10

Religia

IV-VI

 

Program Nauczania Religiizatytułowany: Życiem odpowiadamy na wezwanie Boże, zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, w Radomiu w dniu 20 września 2001 r.  Program ogólnopolski nr AZ-2-01/1 pt. „Wezwani przez Boga”
dla klas IV – VI

 

6/SP9/09/10

Język polski

IV- VI

 

„Miedzy nami”Program nauczania języka polskiego dla II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej (kl. IV – VI),
A. Łuczak, A. Murdzek,  DKW – 4014- 37/01, GWO.

 

7/SP9/09/10

Historia i społeczeństwo

IV- VI

 

Człowiek i jego cywilizacja:program autorski z historii i społeczeństwa dla klasy IV-VI szkoły podstawowej, Wiesława Surdyk- Fertsch, Bogumiła Szeweluk-Wyrwa, Grzegorz Wojciechowski,DKW-4014-175/99

 

 

8/SP9/09/10

Język angielski

 

IV-VI

 

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV –VI  szkoły podstawowej, E.Lewandowska, B. Maciszewska, DKW – 4014 – 43/00

 

9/SP9/09/10

Matematyka

IV-VI

 

Matematyka z plusem.Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego (kl. IV – VI szkoły podstawowej),
M. Dobrowolska, P. Zarzycki, M. Karpiński, DKW – 4014 – 138/99, GWO

10/SP9/09/10

Przyroda

IV-VI

 

 

Program przyrody dla klas 4-6szkoły podstawowej, Iwona Tarnawa - Januszek, Jadwiga Foit - Jasińska, Krystyna Szarowska, Waldemar Chmielewski, Piotr Januszek, DKW – 4014-241/99

 

11/SP9/09/10

Muzyka

 

IV-VI

Sztuka: Plastyka – Muzyka, Program nauczania dla klas IV –VI, Agnieszka Misior-Waś, Teresa Wójcik, DKW – 4014- 132/00

11/SP9/09/10

Plastyka

IV-VI

Sztuka: Plastyka – Muzyka, Program nauczania dla klas IV –VI, Agnieszka Misior-Waś, Teresa Wójcik, DKW – 4014- 132/00

13/SP9/09/10

 

Technika

IV-VI

 

Technika w klasach 4-6szkoły podstawowej: program nauczania dla sześcioletniej szkoły podstawowej, Witold Bober, Ewa Królicka, Danuta Łazuchiewicz, DKW - 4014 -221/99

14/SP9/09/10

 

Informatyka

IV-VI

 

Informatyka Europejczyka.Program nauczania informatyki w szkole podstawowej (klasy 4-6). Danuta Kiałka,  DKOS-5002-38/05

 

15/SP9/09/10

Wychowanie fizyczne

IV-VI

 

Autorski program wychowania fizycznego dla klas IV – VIszkoły podstawowej, A. Romanowska, DKW – 4014 -68/99

 

15A/SP9/09/10

Wychowanie fizyczne

Piłka koszykowa

Moduł

IV-VI

WYCHOWANIE FIZYCZNE piłka koszykowa(moduł)- program autorski, SP9 – 14A -2003/04

16/SP9/09/10

Ścieżka edukacyjna

„Edukacja czytelnicza
i medialna”

IV-VI

„Edukacja czytelnicza i medialna” dla klas IV – VI szkoły podstawowej,  Mariusz Kąkolewicz, Józef Pielachowski, DKW- 4014-260/99

17/SP9/09/10

Gimnastyka korekcyjna

IV

Autorski program nauczania gimnastyki korekcyjnej
dla uczniów szkoły podstawowej, M. Nieradzik

18/SP9/09/10

Indywidualny Tok Nauczania – język angielski

IV - VI

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnegoDKW 4014 -43/00 – program dostosowany do indywidualnych potrzeb ucznia

19/SP9/09/10

Wychowanie do życia
w rodzinie

V- VI

„Wędrując ku dorosłości”.Wychowanie do życia
w rodzinie. Program nauczania dla klas 5 – 6 szkoły podstawowej. T. Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk,
DKW – 4014 – 253A/99

 

 

SZKOLNY ZESTAW  PROGRAMÓW NAUCZANIA na lata 2008- 2011

 

Rocznik 1998

 

 

NR

w szkolnym zestawie programów nauczania

PRZEDMIOT

KLASA

PROGRAM NAUCZANIA

 (tytuł,, nazwa, autor, nr dopuszczenia)

 

1

2

3

4

5/SP9/08/09

Religia

IV-VI

 

Program Nauczania Religiizatytułowany: Życiem odpowiadamy na wezwanie Boże, zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, w Radomiu w dniu 20 września 2001 r.  Program ogólnopolski nr AZ-2-01/1 pt. „Wezwani przez Boga
dla klas IV – VI

6/SP9/08/09

Język polski

IV- VI

 

„Miedzy nami”Program nauczania języka polskiego dla II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej (kl. IV – VI),
A. Łuczak, A. Murdzek,  DKW – 4014- 37/01, GWO.

7/SP9/08/09

Historia i społeczeństwo

IV- VI

 

Człowiek i jego cywilizacja:program autorski z historii i społeczeństwa dla klasy IV-VI szkoły podstawowej, Wiesława Surdyk- Fertsch, Bogumiła Szeweluk-Wyrwa, Grzegorz Wojciechowski, DKW-4014-175/99

 

 

8/SP9/08/09

Język angielski

 

IV-VI

 

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV –VI  szkoły podstawowej, E.Lewandowska, B. Maciszewska, DKW – 4014 – 43/00

9/SP9/08/09

Matematyka

IV-VI

 

Matematyka z plusem.Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego (kl. IV – VI szkoły podstawowej),
M. Dobrowolska, P. Zarzycki, M. Karpiński, DKW – 4014 – 138/99, GWO

10/SP9/08/09

Przyroda

IV-VI

 

 

Program przyrody dla klas 4-6szkoły podstawowej, Iwona Tarnawa - Januszek, Jadwiga Foit - Jasińska, Krystyna Szarowska, Waldemar Chmielewski, Piotr Januszek, DKW – 4014-241/99

 

11/SP9/08/09

Muzyka

 

IV-VI

Sztuka: Plastyka – Muzyka,Program nauczania dla klas IV –VI, Agnieszka Misior-Waś, Teresa Wójcik, DKW – 4014- 132/00

11/SP9/08/09

Plastyka

IV-VI

Sztuka: Plastyka – Muzyka, Program nauczania dla klas IV –VI, Agnieszka Misior-Waś, Teresa Wójcik, DKW – 4014- 132/00

13/SP9/08/09

 

Technika

IV-VI

 

Technika w klasach 4-6szkoły podstawowej: program nauczania dla sześcioletniej szkoły podstawowej, Witold Bober, Ewa Królicka, Danuta Łazuchiewicz, DKW - 4014 -221/99

14/SP9/08/09

 

Informatyka

IV-VI

 

Informatyka Europejczyka.Program nauczania informatyki w szkole podstawowej (klasy 4-6). Danuta Kiałka,  DKOS-5002-38/05

15/SP9/08/09

Wychowanie fizyczne

IV-VI

 

Autorski program wychowania fizycznego dla klas IV – VIszkoły podstawowej, A. Romanowska, DKW – 4014 -68/99

 

15A/SP9/08/09

Wychowanie fizyczne

Piłka koszykowa

Moduł

IV-VI

WYCHOWANIE FIZYCZNE piłka koszykowa(moduł)- program autorski, SP9 – 14A -2003/04

16/SP9/08/09

Ścieżka edukacyjna

„Edukacja czytelnicza
i medialna”

IV-VI

„Edukacja czytelnicza i medialna” dla klas IV – VI szkoły podstawowej,  Mariusz Kąkolewicz, Józef Pielachowski, DKW- 4014-260/99

17/SP9/08/09

Gimnastyka korekcyjna

IV

Autorski program nauczania gimnastyki korekcyjnej
dla uczniów szkoły podstawowej, M. Nieradzik

19/SP9/09/10

Wychowanie do życia
w rodzinie

V- VI

„Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia
w rodzinie. Program nauczania dla klas 5 – 6 szkoły podstawowej. T. Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk,
DKW – 4014 – 253A/99

 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowskich Górach
    ul. Korczaka 2
    42-600 Tarnowskie Góry

    Dyrekcja: mgr Krzysztof Siwiec
  • (+32) 285-40-92

Galeria zdjęć

Dane Osobowe

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Maciej Korzuch,
mail: biuro@protecton.pl