Menu

Samorząd

Regulaminy

Regulaminy aktualnych inicjatyw oraz konkursów organizowanych przez Samorząd, lub przy jego współudziale.


Twój szczęśliwy numerek

1.    Szczęśliwy numerek dotyczy tylko uczniów klas IV – VI.
2.    Osoba, która w dzienniku ma wylosowany numer jest zwolniona tylko z odpowiedzi oraz niezapowiedzianej kartkówki (nie jest zwolniona z obowiązku odrobienia zadania domowego, posiadania przyborów oraz książek, z pisania zapowiedzianej kartkówki, sprawdzianu itd.)
3.    Losowanie odbywa się codziennie rano.
4.    Szczęsliwy numerek jest losowany oraz upubliczniany na gazetce Samorządu przez Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego lub jego Zastępcę przed 1 godziną lekcyjną.
5.    Losowanie odbywa się bez zwracania w obrębie tygodnia (numerek raz wylosowany jest odkładany, wszystkie numerki wracają do puli w każdy poniedziałek rano przed pierwszym losowaniem w danym tygodniu).
6.    Szczęsliwy numerek zostaje automatycznie „zawieszony” na 2 tygodnie przed wystawieniem ocen.
7.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.X.2011

 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowskich Górach
    ul. Korczaka 2
    42-600 Tarnowskie Góry

    Dyrekcja: mgr Krzysztof Siwiec
  • (+32) 285-40-92

Galeria zdjęć

Dane Osobowe

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Maciej Korzuch,
mail: biuro@protecton.pl