Menu

Dokumenty szkolne

Finanse

STYPENDIUM SZKOLNE 2020/2021

Stypendium szkolne zostanie przyznane uczniom, których dochód na członka rodziny za miesiąc sierpień 2020r. nie przekroczy 528zł netto na osobę.

Dochód należy wyliczyć na podstawie:
-wynagrodzenia netto (z zakładu pracy za miesiąc sierpień 2020 r.),
-renty lub emerytury,
-zasiłku pielęgnacyjnego lub rehabilitacyjnego,
-alimentów,
- dodatku mieszkaniowego z Urzędu Miejskiego,
-dodatku stałego (MOPS),
-dodatku okresowego (MOPS),
(dodatek celowy nie jest wliczany)
-zasiłku rodzinnego na dziecko/dzieci (MOPS),
-świadczeń przedemerytalnych,
-bądź dodatkowo innych źródeł dochodu (jeśli takie w danej rodzinie istnieją).

(Świadczenie wychowawcze „500 +” oraz świadczenie „Wyprawka 300+” nie będą wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów).

Do wniosku należy dołączyć:
- dokumenty lub ich kopię, na podstawie których został wyliczony dochód;
- w przypadku osób bezrobotnych- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (nawet jeśli rodziny nie korzystają ze świadczeń urzędu);
- zaświadczenia z MOPS-u o korzystaniu ze świadczeń lub nie korzystaniu ze świadczeń (dział opieki i dział rodzinny). Wnioski o stypendium można pobrać u pedagoga szkolnego lub na stronie Urzędu Miasta.


Wniosek oraz dokumenty, na podstawie których został wyliczony dochód (za miesiąc sierpień 2020r.) można złożyć u pedagoga szkolnego do 11 września 2020 r lub osobiście w Urzędzie Miasta Tarnowskie Góry przy Sienkiewicza 4 do 15.09.2020.

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowskich Górach
    ul. Korczaka 2
    42-600 Tarnowskie Góry

    Dyrekcja: mgr Krzysztof Siwiec
  • (+32) 285-40-92

Galeria zdjęć

Dane Osobowe

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Maciej Korzuch,
mail: biuro@protecton.pl