Menu

Dokumenty szkolne

Monitoring

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. MONITORINGU

 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowskich Górach monitoruje boisko, wejścia, korytarze, schody, ogródek i plac gospodarczy. Zapewnia to bezpieczeństwo uczniów i pracowników oraz ochronę mienia. Nagrania przechowujemy 14 dni.

Realizujemy zadanie publiczne polegające na utrzymaniu bezpiecznych warunków nauki. Zadanie to spełniamy za pomocą monitoringu wizyjnego. Możemy korzystać z monitoringu na podstawie art. 108a ustawy Prawo oświatowe. Dostęp do nagrań mają podmioty uprawnione na mocy prawa, serwisujące system monitoringu oraz osoby zarejestrowane.

Osobie zarejestrowanej przez monitoring przysługuje:

 • prawo dostępu do nagrań swojej osoby (bez wizerunku innych osób),
 • prawo do usunięcia danych (przechowywanych po terminie),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w szczególnej sytuacji,
 • prawo skargi do Prezesa UODO na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych lub powyższych prawach, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: biuro@protecton.pl.

 

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowskich Górach
  ul. Korczaka 2
  42-600 Tarnowskie Góry

  Dyrekcja: mgr Krzysztof Siwiec
 • (+32) 285-40-92

Galeria zdjęć

Dane Osobowe

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Maciej Korzuch,
mail: biuro@protecton.pl