• Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 - BUDYNEK B

     • KLASY VI - VII

      Budynek B
      Wejście główne od ul. Sobieskiego – wręczenie przy portierni – wyjście drzwiami na boisko szkolne:
      8.00 – klasa 7a,
      8.30 – klasa 7b,
      9.00 – 7c, (przerwa techniczna)

      10.00 – klasa 6a,
      10.30 – klasa 6b,
      11.00 – klasa 6c,

       

      KLASY VIII

      Wejście na salę gimnastyczną bezpośrednio od strony boiska – wręczenie na sali – wyjście drzwiami na boisko szkolne:
      9.30 – klasa 8a
      11.00 – klasa 8b

      Przy odbiorze obowiązują rygory sanitarne.Uczniowie/rodzice obowiązkowo przychodzą w maseczkach, na wejściu będą dezynfekowane ręce.Z uczniem może przyjść tylko jeden rodzic.

      Uczniowie, którzy nie przyjdą na konkretną godzinę otrzymają świadectwo szkolne w sekretariacie szkoły wg harmonogramu dla rodziców.
      Rodziców prosimy o odbiór świadectw w sekretariacie szkoły przy ul. Korczaka 2 lub w godzinach wyznaczonych dla klasy u wychowawcy.
      W dniu 26.06.2020 od godz. 14.00-15.00
      W dniach 29.06-02.07 w godz. 7.00 – 16.00
      Od 03.07 w godz. 7.00-15.00

     • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 BUDYNEK GŁÓWNY

     • Budynek główny

      Wejście główne prawa strona – wręczenie przy drzwiach świetlicy – wyjście drzwiami przy stołówce w bloku sportowym:
      8.00 – klasa 4a,
      8.30 – klasa 4b,
      9.00 – 5a,
      9.30 – klasa 5b (przerwa techniczna)

      10.30 – klasa 2a,
      11.00 – klasa 2b,
      11.30 – klasa 2c


      Wejście główne lewa strona – wręczenie przy drzwiach sali nr 8 – wyjście drzwiami od strony dziedzińca wewnętrznego:
      8.00 – klasa 5c,
      8.30 – klasa 5d,
      9.00 – klasa 3a,
      9.30 – klasa 3b (przerwa techniczna)

      10.30 – klasa 3c,
      11.00 – klasa 1a,
      11.30 – klasa 1b,
      12.00 – klasa 1c.


      Przy odbiorze obowiązują rygory sanitarne.
      Uczniowie/rodzice obowiązkowo przychodzą w maseczkach, na wejściu będą dezynfekowane ręce.Z uczniem może przyjść tylko jeden rodzic.


      Uczniowie, którzy nie przyjdą na konkretną godzinę otrzymają świadectwo szkolne w sekretariacie szkoły wg harmonogramu dla rodziców.
      Rodziców prosimy o odbiór świadectw w sekretariacie szkoły przy ul. Korczaka 2 lub w godzinach wyznaczonych dla klasy u wychowawcy.
      W dniu 26.06.2020 od godz. 14.00-15.00
      W dniach 29.06-02.07 w godz. 7.00 – 16.00
      Od 03.07 w godz. 7.00-15.00

       

     • Trzydniowa sesja egzaminacyjna za nami

     • Egzamin ósmoklasisty dla 44 naszych uczniów trwał trzy dni. We wtorek 16.06.2020 uczniowie rozpoczęli go testem z języka polskiego. W środę ósmoklasiści zmierzyli się z zadaniami z matematyki, a w czwartek pisali egzamin z języka angielskiego. Wirus SARS-CoV-2 sprawił, że egzamin ósmoklasisty nie tylko odbywał się w innym terminie, ale też przy podwyższonym rygorze sanitarnym. Wszyscy przyszli na egzamin w maseczkach, które mogli zdjąć dopiero po zajęciu miejsc. Przed wejściem do szkoły lub sali egzaminacyjnej obowiązkowo dezynfekowali ręce, musieli zachować bezpieczną odległość, a numery ławek losował członek komisji. Mimo podwójnego stresu, uczniowie byli w dobrych nastrojach. Wynik egzaminu uczniowie poznają do 31 lipca. Życzymy wszystkim, aby ilość zdobytych na egzaminie punktów umożliwiła przyjęcie do wymarzonej szkoły.

     • Harmonogram konsultacji z uczniami

     • Od 1 czerwca organizujemy konsultacje dla uczniów ze wszystkich przedmiotów na poziomie wszystkich klas. Harmonogram konsultacji znajduje się w linku: Harmonogram_konsultacji_w_szkole. Konsultacje prowadzone będą zgodnie z wytycznymi MEN oraz GIS, dlatego niezbędnym będzie:

      1. Zgłoszenie chęci udziału dziecka w konsultacjach telefonicznie w sekretariacie szkoły 32-285-40-92. Zgłoszenie jest niezbędne celem zapewnienia maksymalnie grup 12 osobowych. Jeżeli na dane konsultacje będzie się chciało zgłosić więcej niż 12 osób, zostanie wyznaczona dodatkowa godzina poza harmonogramem, a sekretarz szkoły poinformuje o tym telefonicznie osobę zgłaszającą. Harmonogram może ulegać zmianie.
      2. Wypełnienie oświadczenia, zgody przez rodzica (druk do pobrania: Oświadczenie rodzica i Zgoda na pomiar temperatury).
      3. Uczniowie przychodzą punktualnie na wyznaczone godziny konsultacji i udają się niezwłocznie do wyznaczonej sali.
      4. Przy wyjściu głównym uczniowie będą mieli mierzoną temperaturę oraz dezynfekowane ręce.
      5. W sali zajmują wyznaczone miejsca (oznaczone są białą kartką).
      6. Po zakończeniu konsultacji uczniowie niezwłocznie opuszczają budynek szkoły.
      7. Jeżeli w trakcie konsultacji uczeń źle się poczuje, wzrośnie mu temperatura, zostanie umieszczony w izolatorium, a rodzice niezwłocznie poinformowani o tym fakcie.
      8. Uczniowie podczas konsultacji nie korzystają z szafek uczniowskich
      9. Na konsultacje uczniowie przynoszą swoje przybory i książki
      10. Konsultacje organizowane są dla chętnych uczniów i są nieobowiązkowe.

      WSZYSTKIE KONSULTACJE BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ W BUDYNKU PRZY UL. KORCZAKA 2.

     • Laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Janie Pawle II

     • „W dobrych zawodach wystąpiłem…”

      25 maja  organizatorzy Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Janie Pawle II ”OLIMPUS” poinformowali Szkołę   o wynikach jakie uzyskali nasi uczniowie biorący udział w tej pięknej  inicjatywie upamiętniającej osobę Papieża Polaka. Olimpiada odbyła się 12 maja b.r. drogą „on-line” i wzięło w niej udział 2582 uczniów z całej Polski. Liczba naszych uczniów (przypominamy, że zgłosiło się 100 uczniów na 100-lecie urodzin Jana Pawła II) stanowiła jedną trzecią wszystkich uczestniczących z woj. śląskiego. Święty Paweł napisał: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem …” Uczniom naszej szkoły  nie obce  są te słowa: podjęli trud wyzwania w sytuacji epidemii i napisali niełatwy test. Wśród nich jedenaście osób  zdobyło tytuł laureata.

       

      Oto lista Laureatów:

      1.Julia Szymaniec klasa VI c

      2. Ksawery Leśniowski klasa V b

      3. Alicja Paś  klasa VI c

      4. Joanna Marć klasa V b

      5. Dominik Smus klasa V b

      6. Aleksandra Bursig klasa V b

      7. Jakub Michalec Klasa V a

      8. Maria Koterba klasa VI a

      9. Mikołaj Kosik klasa VI b

      10. Tymoteusz Tabiś klasa VI a

      11. Wojciech Chmielorz klasa VII c

      Laureatom i ich Rodzicom serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

      P. Maria Domańska , P. Honorata Korczyńska i P. Katarzyna Pawlak

       

       

       

    • Zawieszenie SOR
     • Zawieszenie SOR

     • Poniżej pilna informacja dotycząca zawieszenia działalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach na okres od 25.05.2020 r. od godz. 0:00 do 27.05.2020 r. do godziny 8:00.

      Info-SOR.pdf

     • Roboty do zadań specjalnych

     • Dla uczniów klas 5 żadne zadanie nie jest straszne, pomysł aby w aktualnych czasach pomagać został zrealizowany poprzez wykonanie robotów do różnego rodzaju prac, są roboty które samodzielnie robią zakupy, zwalczają Koronawirusa, pomagają w ogrodzie lub towarzyszą uczniom w codziennych pracach.  Jest ich cała armia prawie 100 egzemplarzy. Zobacz kilka przykładowych prac, może sam też masz ochotę zrobić robo-przyjaciela, serdecznie zapraszam. (R. Lach)

     • Plakaty o oszczędzaniu wody!

     • W czasie zdalnej edukacji niektóre Dzieciaki z Ic podjęły się udziału w klasowym konkursie, w którym zadaniem było stworzenie plakatu o oszczędzaniu wody! Wszyscy bardzo się starali nie tylko o to, by prace były estetyczne, ale przede wszystkim zależało im na przekazie! Dzieci wiedzą, że oprócz tego, że wodę należy oszczędzać, to należy jeszcze dbać o jej czystość i to przekazali w swoich pracach! Świetnie się spisali! Zapraszamy do barwnej fotorelacji!

     • 100 Urodziny Świętego Jana Pawła II

     • „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”.
                                                                                                                        św. Jan Paweł II

       

      Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom ze  Szkoły Podstawowej nr 9 nie przeszkodziła pandemia, a zdalne nauczanie umożliwiło, aby uczcić 1OO ROCZNICĘ URODZN WIELKIEGO POLAKA. 1OO Uczniów na stulecie Urodzin JANA PAWŁA II  od klas V-VIII zgłosiło już w lutym swój udział  w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Wiedzy o Janie Pawle  II „Olimpus” . Uczniowie otrzymali materiały od swoich nauczycieli aby jak najlepiej się przygotować. Olimpiada w formie stacjonarnej (w szkole) miała odbyć się 24 marca br. Sytuacja związana ze stanem epidemii zawiesiła możliwość jej przeprowadzenia. Z radością przyjęliśmy informację podaną w piątek 8 maja, że „Olimpus” odbędzie się 12  maja w formie „on-line”. Uczestnicy olimpiady wraz z nauczycielami i swoimi rodzicami z niecierpliwością oczekiwali na możliwość zalogowania się na serwery olimpiady i rozpoczęcie testów. Organizatorzy nie przewidzieli jednak tak ogromnej rzeszy uczestników z całej Polski skutkiem czego serwery zawieszały się i „muliły” uniemożliwiając spokojne dokończenie rywalizacji. Z tej racji organizatorzy błyskawicznie podjęli decyzję przedłużenia godzin uczestnictwa w rozwiązywaniu testów aby umożliwić udział wszystkim zgłoszonym do olimpiady. Uczestnicy, po zalogowaniu się do strony olimpiady, mieli 30 minut na rozwiązanie 30 pytań testowych. Serdecznie zatem dziękujemy wszystkim uczniom uczestniczącym w olimpiadzie. Gratulujemy przygotowania i nabycia wiedzy o Janie Pawle II. Żywimy nadzieję, że pomimo stresu i  niesprzyjających okoliczności stanu epidemii w tak piękny sposób uszanowaliśmy pamięć Papieża  Polaka i upamiętniliśmy Jego posługę. Dziękujemy serdecznie rodzicom, którzy wspierali swoje dzieci w przygotowaniu do olimpiady oraz podczas jej trwania. Dziękujemy także nauczycielom, którzy włączyli się w ten konkurs. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie olimpiady w szkole: p. Maria Domańska i p. Honorata Korczyńska.

     • Konkurs na „Okładkę do Biblii”– rozstrzygnięty!

     • «(...) Bo piękno na to jest, by zachwycało

      Do pracy – praca, by się zmartwychwstało»”  (C.K. Norwid)

       

      W nauczaniu zdalnym uczniowie klas VI,VII,VIII i klasy V d wzięli udział w plastycznym Konkursie szkolnym  z religii pt. „Mój projekt graficzny okładki do Biblii”. Pomysł konkursu zrodził się w oparciu o XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny, który trwał od 26.04.2020-03.05 2020. Uczniowie mieli 2 tygodnie na wykonanie pracy. Pomysłowość, zdolność i inwencja twórcza uczniów jest niesamowita. Wpłynęło 37 prac. Każda z prac jest  inna i piękna. Wszyscy uczniowie zgodnie z WSO zostaną nagrodzeni. Jednak tak  jak w każdym konkursie  są przyznane miejsca, tak jest i teraz. Ponieważ było dużo prac, bezstronna komisja wyłoniła  zwycięzców z każdego poziomu. Gratuluję i dziękuję. Konkurs przeprowadziła Maria Domańska nauczyciel religii. Zapraszamy do obejrzenia prac nagrodzonych.

      Klasy V
      WYRÓŻNIENIE

      1. Piotr Fisior
      2. Antonina Pielot

      Klasy VI
      1. Daria Kulejewska
      2. Dominika Koterba
      3. Tymoteusz Tabiś
      WYRÓŻNIENIE:
      1. Julia Czarnecka
      2. Julia Szczygieł
      3. Marek Gamza

      KLASY VII

      1. Karolina Jędruszek
      2. Alan Bartodziej
      3. Julia Kozłowska

      WYRÓZNIENIE:
      1. Mikołaj Sobczak
      2. Sabina Ryś
      3. Agnieszka Pasieka

      KLASY VIII

      1. Martyna Tarnowska
      2. Kamil Ręczmień

     • Informacja dla beneficjentów stypendiów szkolnych

     • Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia informuje o obowiązku rozliczenia przyznanych stypendiów szkolnych w nieprzekraczalnym terminie do  5 czerwca br.

      W związku zaistniałą sytuacją epidemiologiczną prosimy beneficjentów pobierających stypendia szkolne  o składanie dokumentów potwierdzających dokonane zakupy i opłaty na cele edukacyjne w zamkniętej, zaadresowanej na WYDZIAŁ EDUKACJI, SPORTU I ZDROWIA URZĘDU MIEJSKIEGO W TARNOWSKICH GÓRACH kopercie i wrzucenie jej do urny znajdującej się przed wejściem głównym budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 lub przy ulicy Rynek 4.

                  Przypominamy, że podstawą do refundacji poniesionych kosztów jest przedłożenie oryginałów imiennych faktur i rachunków (wystawionych na opiekuna ustawowego bądź prawnego małoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia – jeśli sam złożył wniosek) lub potwierdzeń wystawionych przez szkołę lub inną placówkę  dot. zajęć organizowanych za ich pośrednictwem.

                  Faktury, rachunki, zaświadczenia itp. dokumenty muszą być opisane przez wnioskodawcę według poniższego wzoru :

      „Drugostronnie wymienione artykuły/usługi zostały zakupione dla wyrównywania szans edukacyjnych dla ucznia/uczennicy (imię i nazwisko ucznia)…………...Nazwa szkoły ……………… za przyznane stypendium w kwocie ………….. zł.

       Numer Decyzji .....”. 

      Data i podpis wnioskodawcy.                   

       

      Do dokumentów należy dołączyć kserokopię przyznanej decyzji.

      W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod numerem  (32) 39 33 644

     • Wirtualne dzieła

     • "Nie siedź tyle przed komputerem, tylko grasz i grasz" - to popularne zdanie staje się coraz mniej aktualne podczas zdalnych lekcji. Nasi uczniowie podczas e-lekcji informatyki z p. Mikołajczykiem nauczyli się tworzyć graficzne kolaże. Ciekawi jesteście, co słychać u piątoklasistów? 

     • „OJCZYZNĘ …WSZELKIMI SPOSOBAMI RATOWAĆ”

     • Takie hasło przyświecało twórcom Majowej Konstytucji. Przed nami trzy świąteczne dni.

      1 maja obchodzony jest jako Święto Pracy. Wyraźmy w ten dzień szacunek wszystkim, którzy ciężko pracują, a zwłaszcza tym, którzy obecne niosą pomoc chorym. 2 maja obchodzimy Święto Flagi, kolejny dzień to właśnie Święto Konstytucji 3 Maja. W tym roku w szkołach nie odbędą się tradycyjne akademie, nie weźmiemy udziału w piknikach z tej okazji. W zamian za to możecie obejrzeć film o tym, jak Jan Matejko przedstawił to wydarzenie na swoim obrazie. https://labiryntywiedzy.gwo.pl/labirynty-na-probe-p4261. To starsi uczniowie, natomiast młodszym przybliży to święto film https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs. A w jaki inny sposób możecie uczcić 229. rocznicę, korzystając z obecnych możliwości? Może wywiesicie flagę państwową, może nakręcicie film, zaprojektujecie kartkę, albo wymyślicie inny kreatywny sposób? Udokumentujcie to zdjęciami i przyślijcie je na adres aloch27@interia.pl.

     • „Magiczne drzewo. Olbrzym” - lektura z potworem w tle.

     • Uczniowie klasy 4a w trakcie lekcji na odległość omawiali problematykę książki autorstwa Andrzeja Maleszki „Magiczne drzewo. Olbrzym”.

      Lektura wzbudziła szczere zainteresowanie, a jej efektem był konkurs z nagrodami (zaproponowany przez jednego z Rodziców) na najlepsze/ najciekawsze/ najbardziej wierne wyobrażenie jednego z wcieleń potwora, z którym musieli zmierzyć się bohaterowie: Kuki, Gabi, Bubek i Budyń – niezwykły pies.

      Jak uczniowie ukazali swoje wyobrażenia na temat potwora –  poniżej.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowskich Górach
   • sp_9@interia.pl
   • (+32) 285-40-92
   • ul. Korczaka 2 42-600 Tarnowskie Góry Dyrekcja: mgr Krzysztof Siwiec
   • Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek - 7.00 do 15.30 wtorek, środa i czwartek - 7.00 do 15.00 piątek - 7.00 do 14.30 Świetlica szkolna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00
   • Od 1 stycznia 2015 Gmina Tarnowskie Góry jest płatnikiem VAT. W związku z powyższym na podstawie informacji skarbnika miasta wszystkie faktury zakupu/sprzedaży od 01.01.2016 muszą zawierać dane: Gmina Tarnowskie Góry Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika ul. J. Korczaka 2 42-600 Tarnowskie Góry NIP 645 25 381 84
  • Logowanie