• Życzenia świąteczne i noworoczne

     • Tak jak przed dwoma tysiącami lat wkraczając w Historię Świata tak i dziś przychodzi Chrystus do historii każdego z nas. Przynosi nam Dobrą Nowinę: Światło Prawdy, Pokój i Miłość. Niech tegoroczne święta będą takie jakie być powinny zawsze: wyjątkowe bo przeżywane w jedności z Chrystusem i otwartością naszych serc na lepsze poznawanie drugiego człowieka. Życzymy także umiejętności dostrzegania śladów obecności Boga w naszym życiu.

      Dyrekcja z całą społecznością Szkoły Podstawowej nr 9

     • Bóg się rodzi…

     • Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: pani Małgorzaty Mikołajec, pani Doroty Lipińskiej, pani Wioletty Prudło – Janus oraz pani Marii Domańskiej przygotowali widowisko bożonarodzeniowe czyli Jasełka. Czym są Jasełka? Są wspominaniem biblijnych wydarzeń związanych z narodzeniem Pana Jezusa. Ale są wspominaniem wplecionym w realia naszego narodu i w realia dni naszych. Jasełka bardzo mocno zrosły się z naszą kulturą i tradycjami. Przedstawienia te przybliżały historię, ale także pozwalały widzom odnajdywać swoje własne cechy w przedstawianych postaciach. Jasełka skłaniały także do odpowiedzi na pytania: jak człowiek oczekiwał i jak teraz czeka na przyjście Zbawiciela. Przedstawienie rozpoczął zespół wokalny naszej szkoły kolędą  „ Bóg się rodzi”, oraz recytacją wiersza Ks. Jana Twardowskiego „Pomódlmy się w noc betlejemską”. Młodzi artyści naszej szkoły bardzo dobrze odegrali wyznaczone im role. Dostarczyli odbiorcom mądrego przeżycia, pozytywnych emocji oraz wzruszeń. Opanowali wyśmienicie  tekst, oraz układy taneczne jak również  grę aktorską.  Premierę występu  zaprezentowali  swoim rodzicom, dziadkom oraz zaproszonym gościom. Miało to miejsce 19.12.2019 w Szkole Podstawowej nr 9, w budynku B przy ulicy Sobieskiego 5. Bardzo serdecznie i ciepło przywitał oraz złożył wszystkim przybyłym licznie gościom życzenia świąteczne Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 pan Krzysztof Siwiec,

      20.12.2019 Jasełka mogli obejrzeć wszyscy uczniowie naszej szkoły. Wspólnie z wychowawcami przemierzali drogę z ulicy Korczaka na ulicę Sobieskiego. Uczniowie nagradzali swoich starszych kolegów gromkimi brawami, W ów piątkowy, już w świątecznej atmosferze, dzień  wszystkich witała i dziękowała pani Joanna Franus , wicedyrektor naszej szkoły. Wszystkim aktorom i ich rodzicom gratulujemy i dziękujemy.
      Zapraszamy do fotorelacji.

     • …i tak rodzi się Miłość…

     • Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 9 pod opieką p. Marii Domańskiej   w dniu 16 grudnia 2019 roku odwiedzili   Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Boromeuszki. Ze śpiewem kolęd na ustach, z uśmiechem na twarzy i z chrześcijańską radością w sercu obdarowali podopiecznych Domu świątecznymi prezentami oraz przedstawili krótki program słowno – muzyczny. Mieszkańcy i prowadzący Dom Pomocy włączali się we wspólny śpiew i radowali z otrzymanych darów. W imieniu całej społeczności szkolnej złożono wszystkim serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. W życzeniach wyrażono myśl, że w Domu Pomocy tak naprawdę Pan Jezus rodzi się codziennie we wzajemnej miłości i pomocy. Siostra Dyrektor przekazała  życzenia oraz wielką wdzięczność za dar otwartego serca dla Dyrektora Szkoły, nauczycieli i całej społeczności uczniowskiej.

     • Wolontariat pełen radości

     • 32 uczniów naszej szkoły z klas VII B,VII C, VIII A, VIII B dniach 13.12.2019 i 14.12.2019 w ramach wolontariatu uczestniczyło w pięknej i szlachetnej ogólnopolskiej akcji „Godne dzieciństwo – Boże Narodzenie  z PCK”,  której organizatorem  był Polski Czerwony Krzyż w Bytomiu. Pomoc i zaangażowanie uczniów polegało głównie  na pakowaniu zakupów przy kasach oraz kweście w pasażu handlowym Tesco na ulicy Zagórskiej. Przygotowane przez PCK paczki świąteczne trafią do rodzin najbardziej potrzebujących,  aby każdy mógł godnie przeżyć Święta Bożego Narodzenia także w wymiarze spotkania przy rodzinnym stole.

      Wszyscy uczniowie wykazali się dużą dojrzałością i odpowiedzialnością.

      Uczniów do tej akcji przygotowała oraz im towarzyszyła pani  Maria Domańska Uczniom i ich rodzicom oraz wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy.

     • CHOINKA INACZEJ

     • Uczniowie klas VI i VII na zajęciach plastyki pod kierunkiem p. Jadwigi Knop wykonywali "Choinkę inaczej". Prace zdobią teraz korytarze szkoły (budynek B) i stwarzają piękny świąteczny nastrój.

      WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!

     • Uczniowie w ESCA Gaming Cafe

     • W grudniu z okazji Mikołaja, uczniowie pozalekcyjnych, bezpłatnych kół komputerowych z SP9 pod opieką Tomasza Mikołajczyka mieli okazję odwiedzić ESCA Gaming Cafe. Doświadczali wirtualnej rzeczywistości oraz...dobrze się bawili!

     • KONKURS PLASTYCZNO-LEKSYKALNY

     • Ponawiamy zaproszenie do udziału w konkursie plastyczno-leksykalnym i informujemy, że termin nadsyłania prac został wydłużony do 31 stycznia 2020 roku. Przypominamy, że:

      1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI i polega na przygotowaniu lapbooka ze słownictwem z jednej

      z podanych kategorii:

      • edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, przybory szkolne itp.)

      • praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsca pracy)

      • żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne)

      • świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska)

      • sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, i uprawianie sportu)

      2. Lapbooki mogą zostać wykonane dowolną techniką przy użyciu różnych materiałów (sugerowany format brystolu A3). Wszystkie opisy znajdujące się w lapbooku muszą być w języku angielskim, ilustracje mile widziane. Minimalna liczba słów to 15, a maksymalna 30.

      3. Prace konkursowe (czytelnie opisane z tyłu: imię i nazwisko autora, klasa, imię i nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły) wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 9 (ul. Korczaka 2) lub listownie, z dopiskiem Lapbook do dnia 31 stycznia 2020 r.

      4. Każda szkoła ma możliwość nadesłania trzech prac swoich uczniów. W przypadku dużego zainteresowania konkursem należy przeprowadzić eliminacje wewnątrzszkolne.

      5. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu według następujących kryteriów:

      - poprawność językowa,

      - zgodność z tematem,

      - walory artystyczne,

      - ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu,

      - estetyka i efekt wizualny,

      - samodzielne wykonanie

      6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac w celach promocyjnych konkursu.

      7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej, nie spełniających kryteriów tematycznych oraz łamiących normy moralne lub w jakikolwiek inny sposób łamiących prawo.

      8. Informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora. Szkoły, których uczniowie znajdą się na liście laureatów w ścisłej trójce, zostaną poinformowane o wynikach drogą mailową lub telefoniczną.

     • Poznając Biblię…

     • 21 listopada odbył się w Tarnowskich Górach etap rejonowy XXV Wojewódzkiego Konkursu
      Wiedzy Biblijnej dla klas VII i VIII. Uczestniczyło w nim 47 uczniów z rejonu. Uczeń klasy VII
      Wojciech Chmielorz wykazał się dużą wiedzą dotyczącą Ewangelii wg. Św. Jana i zajął drugie
      miejsce w rejonie . Tym samym zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego. Finał Konkursu
      odbędzie się w Częstochowie 27.02.2020. Wojtek będzie reprezentował nie tylko naszą
      szkołę, ale również diecezję gliwicką. Wojtkowi i rodzicom serdecznie gratulujemy oraz
      życzymy dalszych sukcesów. Ucznia przygotowała pani Maria Domańska

     • Stanisław Sałata laureatem wojewódzkiego konkursu poetyckiego

     • Staś już drugi raz został laureatem wojewódzkiego konkursu poetyckiego. Tym razem nagrodzono jego wiersz "Brat", został on wydany w XVI tomie Antologii Poezji Dziecięcej i Młodzieżowej pod patronatem Marszałka Województwa Sląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Zabrza. Wręczenie nagród odbyło się 10 grudnia 2019r. na wernisażu poetyckim w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu.

      Gratulujemy!

     • Przygotowania do Świąt

     • Klasa 3 c przygotowuje się do Świąt Bożego Narodzenia:

      - warsztaty przyrodnicze " Las w słoiku", pod bacznym okiem pani z kwiaciarni "Zielony Motyl"

      - spotkanie z Mikołajem w Muzeum chleba w Radzionkowie z warsztatami wypieku chleba i pierników

      - warsztaty kulinarne "Słodki smak Świąt".

     • Sukcesy uczniowskie

     • Wspaniałe występy naszych uczennic Natalii Froelich, Karoliny Jędruszek, Magdaleny Jędruszek, Karoliny Froelich i Olivii Błaszczyk na Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznej organizowanym przez Teatr Tańca w Bytomiu. BRAWO!

     • "SZCZĘŚLIWA GODZINA"

     • W ramach "szczęśliwej godziny" uczniowie klasy 7b wraz z wychowawcą Agnieszką Boroń-Żyrek i panią Małgorzatą Mikołajec udali się do pizzerii. W związku z tym, że wyjście przypadło 29 listopada, to nie obyło się bez wróżb andrzejkowych, które dostarczyły wszystkim wiele radości. Był to również czas nas bliższe poznanie się, rozmowy i integrację zespołu klasowego.

     • TEATRALNA WYCIECZKA

     • Uczniowie klasy 7b i 8b uczestniczyli w wycieczce do Teatru Nowego w Zabrzu. Tym razem mieli okazję obejrzeć komedię pt."Zemsta" w reżyserii Zbigniewa Stryja na podstawie dzieła Aleksandra Fredry. Wyśmienita obsada, dobra gra aktorska, humor, ciekawa scenografia i barwne stroje sprawiły, że spektakl przypadł młodzieży do gustu. Na pewno była to doskonała lekcja wzbogacająca wiedzę o teatrze oraz ucząca krytycznego odbioru sztuki teatralnej. Organizatorem wycieczki była Agnieszka Boroń-Żyrek.

     • SZLACHETNA PACZKA

     • Dzięki wielkiemu sercu, dobroci i chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, po raz kolejny uczniom, rodzicom i nauczycielom naszej szkoły udało się przygotować paczkę w ramach akcji Szlachetna Paczka. Tym razem pomogliśmy starszemu małżeństwu, które zmagało się z wieloma poważnymi chorobami. Jak się okazuje, razem można czynić cuda!

     • ZEBRANIA Z RODZICAMI

     • W dniu 12 grudnia (czwartek) odbędą się w budynku głównym na ulicy Korczaka 2  zebrania dla rodziców uczniów klas I - VIII według poniższego harmonogramu


      kl I-III godz. 16.30-17.00
      kl. IV - VI godz. 17.15 - 17.45
      kl. VII - VIII godz. 18.00-18.30

     • Podziękowania!

     • Uczeń naszej szkoły Marcin wraz z rodzicami składa serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji charytatywnego spektaklu pt. "Dziady" oraz wszystkich tych, którzy poświęcili swój czas i przybyli na to przedstawienie. Kwota zebrana podczas imprezy została przeznaczona na rehabilitację Marcina! 

      Dziękujemy za okazane serce i poświęcony czas!

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowskich Górach
    • sp_9@interia.pl
    • (+32) 285-40-92
    • ul. Korczaka 2 42-600 Tarnowskie Góry Dyrekcja: mgr Krzysztof Siwiec
    • Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek - 7.00 do 15.30 wtorek, środa i czwartek - 7.00 do 15.00 piątek - 7.00 do 14.30 Świetlica szkolna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00
    • Od 1 stycznia 2015 Gmina Tarnowskie Góry jest płatnikiem VAT. W związku z powyższym na podstawie informacji skarbnika miasta wszystkie faktury zakupu/sprzedaży od 01.01.2016 muszą zawierać dane: Gmina Tarnowskie Góry Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika ul. J. Korczaka 2 42-600 Tarnowskie Góry NIP 645 25 381 84
   • Logowanie