• Finanse

    • STYPENDIUM SZKOLNE 2020/2021

     Stypendium szkolne zostanie przyznane uczniom, których dochód na członka rodziny za miesiąc sierpień 2020r. nie przekroczy 528zł netto na osobę.

     Dochód należy wyliczyć na podstawie:
     -wynagrodzenia netto (z zakładu pracy za miesiąc sierpień 2020 r.),
     -renty lub emerytury,
     -zasiłku pielęgnacyjnego lub rehabilitacyjnego,
     -alimentów,
     - dodatku mieszkaniowego z Urzędu Miejskiego,
     -dodatku stałego (MOPS),
     -dodatku okresowego (MOPS),
     (dodatek celowy nie jest wliczany)
     -zasiłku rodzinnego na dziecko/dzieci (MOPS),
     -świadczeń przedemerytalnych,
     -bądź dodatkowo innych źródeł dochodu (jeśli takie w danej rodzinie istnieją).

     (Świadczenie wychowawcze „500 +” oraz świadczenie „Wyprawka 300+” nie będą wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów).

     Do wniosku należy dołączyć:
     - dokumenty lub ich kopię, na podstawie których został wyliczony dochód;
     - w przypadku osób bezrobotnych- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (nawet jeśli rodziny nie korzystają ze świadczeń urzędu);
     - zaświadczenia z MOPS-u o korzystaniu ze świadczeń lub nie korzystaniu ze świadczeń (dział opieki i dział rodzinny). Wnioski o stypendium można pobrać u pedagoga szkolnego lub na stronie Urzędu Miasta.


     Wniosek oraz dokumenty, na podstawie których został wyliczony dochód (za miesiąc sierpień 2020r.) można złożyć u pedagoga szkolnego do 11 września 2020 r lub osobiście w Urzędzie Miasta Tarnowskie Góry przy Sienkiewicza 4 do 15.09.2020.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowskich Górach
   • sp_9@interia.pl
   • (+32) 285-40-92
   • ul. Korczaka 2 42-600 Tarnowskie Góry Dyrekcja: mgr Krzysztof Siwiec
   • Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek - 7.00 do 15.30 wtorek, środa i czwartek - 7.00 do 15.00 piątek - 7.00 do 14.30 Świetlica szkolna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00
   • Od 1 stycznia 2015 Gmina Tarnowskie Góry jest płatnikiem VAT. W związku z powyższym na podstawie informacji skarbnika miasta wszystkie faktury zakupu/sprzedaży od 01.01.2016 muszą zawierać dane: Gmina Tarnowskie Góry Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika ul. J. Korczaka 2 42-600 Tarnowskie Góry NIP 645 25 381 84
  • Logowanie