• Monitoring

    • KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. MONITORINGU

      

     Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowskich Górach monitoruje boisko, wejścia, korytarze, schody, ogródek i plac gospodarczy. Zapewnia to bezpieczeństwo uczniów i pracowników oraz ochronę mienia. Nagrania przechowujemy 14 dni.

     Realizujemy zadanie publiczne polegające na utrzymaniu bezpiecznych warunków nauki. Zadanie to spełniamy za pomocą monitoringu wizyjnego. Możemy korzystać z monitoringu na podstawie art. 108a ustawy Prawo oświatowe. Dostęp do nagrań mają podmioty uprawnione na mocy prawa, serwisujące system monitoringu oraz osoby zarejestrowane.

     Osobie zarejestrowanej przez monitoring przysługuje:

     • prawo dostępu do nagrań swojej osoby (bez wizerunku innych osób),
     • prawo do usunięcia danych (przechowywanych po terminie),
     • prawo do ograniczenia przetwarzania,
     • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w szczególnej sytuacji,
     • prawo skargi do Prezesa UODO na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

     Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych lub powyższych prawach, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: biuro@protecton.pl.

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowskich Górach
   • sp_9@interia.pl
   • (+32) 285-40-92
   • ul. Korczaka 2 42-600 Tarnowskie Góry Dyrekcja: mgr Krzysztof Siwiec
   • Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek - 7.00 do 15.30 wtorek, środa i czwartek - 7.00 do 15.00 piątek - 7.00 do 14.30 Świetlica szkolna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00
   • Od 1 stycznia 2015 Gmina Tarnowskie Góry jest płatnikiem VAT. W związku z powyższym na podstawie informacji skarbnika miasta wszystkie faktury zakupu/sprzedaży od 01.01.2016 muszą zawierać dane: Gmina Tarnowskie Góry Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika ul. J. Korczaka 2 42-600 Tarnowskie Góry NIP 645 25 381 84
  • Logowanie