• Szkolny Zestaw Programów Nauczania

    •  

      

     Wykaz_programow_nauczania_2017-2018.docx


     SZKOLNY ZESTAW  PROGRAMÓW NAUCZANIA na lata 2010- 2013

      

     Rocznik 2003

      

      

     NR

     w szkolnym zestawie programów nauczania

     PRZEDMIOT

     KLASA

     PROGRAM NAUCZANIA

      (tytuł,, nazwa, autor, nr dopuszczenia)

      

     1

     2

     3

     4

     1/SP9/10/11

     Edukacja wczesnoszkolna

     I - III

     „Razem w szkole” Program edukacji wczesnoszkolnej
     w klasach I – III, J. Brzózka, K. Harmak, k. Izbińska,
     A. Jasiocha, W. Went

     2/SP9/10/11

      

     Język angielski

     I - III

     Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego,szkoła podstawowa  klasy 1-3, I. Studzińska, A. Modela, M. Kondro, E. Piotrowska

     3/SP9/10/11

     Zajęcia komputerowe

      

     I -III

      

     Program nauczania do cyklu podręczników „Razem
     w szkole. Zajęcia komputerowe”.
     Edukacja wczesnoszkolna. Klasy 1–3, Beata Lewandowska

     4/SP9/10/11

      

     Religia

     I -III

     Program Nauczania Religiizatytułowany: Życiem odpowiadamy na wezwanie Boże, zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, w Radomiu w dniu 20 września 2001 r. Program ogólnopolski nr AZ-1-01/1 z 20.09.2001r. pt. „Jesteśmy dziećmi Bożymi” dla klas I - III

      

      

     SZKOLNY ZESTAW  PROGRAMÓW NAUCZANIA na lata 2009- 2012

      

     Rocznik 2002

      

      

     NR

     w szkolnym zestawie programów nauczania

     PRZEDMIOT

     KLASA

     PROGRAM NAUCZANIA

      (tytuł,, nazwa, autor, nr dopuszczenia)

      

     1

     2

     3

     4

     1/SP9/09/10

     Edukacja wczesnoszkolna

     I - III

     „Razem w szkole” Program edukacji wczesnoszkolnej
     w klasach I – III, J. Brzózka, K. Harmak, k. Izbińska,
     A. Jasiocha, W. Went

     2/SP9/09/10

      

     Język angielski

     I - III

     Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego,szkoła podstawowa  klasy 1-3, I. Studzińska, A. Modela, M. Kondro, E. Piotrowska

     3/SP9/09/10

     Zajęcia komputerowe

      

     I -III

      

     Program nauczania do cyklu podręczników „Razem
     w szkole. Zajęcia komputerowe”.
     Edukacja wczesnoszkolna. Klasy 1–3, Beata Lewandowska

     4/SP9/09/10

      

     Religia

     I -III

     Program Nauczania Religiizatytułowany: Życiem odpowiadamy na wezwanie Boże, zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, w Radomiu w dniu 20 września 2001 r. Program ogólnopolski nr AZ-1-01/1 z 20.09.2001r. pt. „Jesteśmy dziećmi Bożymi” dla klas I - III

      

      

     SZKOLNY ZESTAW  PROGRAMÓW NAUCZANIA na lata 2008- 2011

      

     Rocznik 2001

      

      

      

     NR

     w szkolnym zestawie programów nauczania

     PRZEDMIOT

     KLASA

     PROGRAM NAUCZANIA

      (tytuł,, nazwa, autor, nr dopuszczenia)

      

     1

     2

     3

     4

     1/SP9/08/09

     Kształcenie zintegrowane

     I - III

     „Wesoła szkoła”Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku, J. Hanisz, DKOW – 5002 – 10/08, WSiP

     2/SP9/08/09

      

     Język angielski

     I - III

     Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas I-III szkoły podstawowej Arkadiusz Mędela, Ilona Studzińska, DKW-4014-163/00, MACMILLAN

     3/SP9/08/09

     Podstawy informatyki                  w kształceniu zintegrowanym

      

     I -III

     „Elementy informatyki w nauczaniu zintegrowanym”,
     M. Jędrzejek, J. Gilder, DKOS – 4014 – 46/02

     4/SP9/08/09

      

     Religia

     I -III

      

     Program Nauczania Religiizatytułowany: Życiem odpowiadamy na wezwanie Boże, zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, w Radomiu w dniu 20 września 2001 r. Program ogólnopolski nr AZ-1-01/1 z 20.09.2001r. pt. „Jesteśmy dziećmi Bożymi” dla klas I – III

     17/SP9/10/11

     Gimnastyka korekcyjna

     III

     Autorski program nauczania gimnastyki korekcyjnej
     dla kl. I – III szkoły podstawowej, M. Nieradzik

      

      

     SZKOLNY ZESTAW  PROGRAMÓW NAUCZANIA na lata 2010- 2013

      

     Rocznik 2000

      

      

     NR

     w szkolnym zestawie programów nauczania

     PRZEDMIOT

     KLASA

     PROGRAM NAUCZANIA

      (tytuł,, nazwa, autor, nr dopuszczenia)

      

     1

     2

     3

     4

     5/SP9/10/11

     Religia

     IV-VI

      

     Program Nauczania Religiizatytułowany: Życiem odpowiadamy na wezwanie Boże, zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, w Radomiu w dniu 20 września 2001 r.  Program ogólnopolski nr AZ-2-01/1 pt. „Wezwani przez Boga”
     dla klas IV – VI

      

     6/SP9/10/11

     Język polski

     IV- VI

      

     „Miedzy nami”Program nauczania języka polskiego dla II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej (kl. IV – VI),
     A. Łuczak, A. Murdzek,  DKW – 4014- 37/01, GWO.

      

     20/SP9/10/11

     Historia i społeczeństwo

     IV- VI

      

     „Historia i społeczeństwo” Program nauczania dla klas 4-6 szkoły podstawowej, B. Kubicka DPN – 5002 – 02/08
     wyd. OPERON

      

      

     8/SP9/10/11

     Język angielski

      

     IV-VI

      

     Program nauczania języka angielskiego dla klas IV –VI  szkoły podstawowej, E.Lewandowska, B. Maciszewska, DKW – 4014 – 43/00

      

     9/SP9/10/11

     Matematyka

     IV-VI

      

     Matematyka z plusem.Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego (kl. IV – VI szkoły podstawowej),
     M. Dobrowolska, P. Zarzycki, M. Karpiński, DKW – 4014 – 138/99, GWO

     10/SP9/10/11

     Przyroda

     IV-VI

      

      

     Program przyrody dla klas 4-6szkoły podstawowej, Iwona Tarnawa - Januszek, Jadwiga Foit - Jasińska, Krystyna Szarowska, Waldemar Chmielewski, Piotr Januszek, DKW – 4014-241/99

      

     11/SP9/10/11

     Muzyka

      

     IV-VI

     Sztuka: Plastyka – Muzyka, Program nauczania dla klas IV –VI, Agnieszka Misior-Waś, Teresa Wójcik, DKW – 4014- 132/00

     11/SP9/10/11

     Plastyka

     IV-VI

     Sztuka: Plastyka – Muzyka, Program nauczania dla klas IV –VI, Agnieszka Misior-Waś, Teresa Wójcik, DKW – 4014- 132/00

     21/SP9/10/11

      

     Technika

     IV-VI

     Technika. Program nauczania dla kl. IV – VI szkoły podstawowej, Wiesław Korpikiewicz, wyd. OPERON, DKOW- 5002-34/08

      

     14/SP9/10/11

      

     Informatyka

     IV-VI

      

     Informatyka Europejczyka.Program nauczania informatyki w szkole podstawowej (klasy 4-6). Danuta Kiałka,  DKOS-5002-38/05

      

     15/SP9/10/11

     Wychowanie fizyczne

     IV-VI

      

     Autorski program wychowania fizycznego dla klas IV – VIszkoły podstawowej, A. Romanowska, DKW – 4014 -68/99

      

     15A/SP9/10/11

     Wychowanie fizyczne

     Piłka koszykowa

     Moduł

     IV-VI

     WYCHOWANIE FIZYCZNE piłka koszykowa(moduł)- program autorski, SP9 – 14A -2003/04

     16/SP9/10/11

     Ścieżka edukacyjna

     „Edukacja czytelnicza
     i medialna”

     IV-VI

      „Edukacja czytelnicza i medialna” dla klas IV – VI szkoły podstawowej,  Mariusz Kąkolewicz, Józef Pielachowski, DKW- 4014-260/99.

     19/SP9/10/11

     Wychowanie do życia
     w rodzinie

     V- VI

      

     „Wędrując ku dorosłości”.Wychowanie do życia
     w rodzinie. Program nauczania dla klas 5 – 6 szkoły podstawowej. T. Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk,
     DKW – 4014 – 253A/99

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     SZKOLNY ZESTAW  PROGRAMÓW NAUCZANIA na lata 2009- 2012

      

     Rocznik 1999

      

      

     NR

     w szkolnym zestawie programów nauczania

     PRZEDMIOT

     KLASA

     PROGRAM NAUCZANIA

      (tytuł,, nazwa, autor, nr dopuszczenia)

      

     1

     2

     3

     4

     5/SP9/09/10

     Religia

     IV-VI

      

     Program Nauczania Religiizatytułowany: Życiem odpowiadamy na wezwanie Boże, zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, w Radomiu w dniu 20 września 2001 r.  Program ogólnopolski nr AZ-2-01/1 pt. „Wezwani przez Boga”
     dla klas IV – VI

      

     6/SP9/09/10

     Język polski

     IV- VI

      

     „Miedzy nami”Program nauczania języka polskiego dla II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej (kl. IV – VI),
     A. Łuczak, A. Murdzek,  DKW – 4014- 37/01, GWO.

      

     7/SP9/09/10

     Historia i społeczeństwo

     IV- VI

      

     Człowiek i jego cywilizacja:program autorski z historii i społeczeństwa dla klasy IV-VI szkoły podstawowej, Wiesława Surdyk- Fertsch, Bogumiła Szeweluk-Wyrwa, Grzegorz Wojciechowski,DKW-4014-175/99

      

      

     8/SP9/09/10

     Język angielski

      

     IV-VI

      

     Program nauczania języka angielskiego dla klas IV –VI  szkoły podstawowej, E.Lewandowska, B. Maciszewska, DKW – 4014 – 43/00

      

     9/SP9/09/10

     Matematyka

     IV-VI

      

     Matematyka z plusem.Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego (kl. IV – VI szkoły podstawowej),
     M. Dobrowolska, P. Zarzycki, M. Karpiński, DKW – 4014 – 138/99, GWO

     10/SP9/09/10

     Przyroda

     IV-VI

      

      

     Program przyrody dla klas 4-6szkoły podstawowej, Iwona Tarnawa - Januszek, Jadwiga Foit - Jasińska, Krystyna Szarowska, Waldemar Chmielewski, Piotr Januszek, DKW – 4014-241/99

      

     11/SP9/09/10

     Muzyka

      

     IV-VI

     Sztuka: Plastyka – Muzyka, Program nauczania dla klas IV –VI, Agnieszka Misior-Waś, Teresa Wójcik, DKW – 4014- 132/00

     11/SP9/09/10

     Plastyka

     IV-VI

     Sztuka: Plastyka – Muzyka, Program nauczania dla klas IV –VI, Agnieszka Misior-Waś, Teresa Wójcik, DKW – 4014- 132/00

     13/SP9/09/10

      

     Technika

     IV-VI

      

     Technika w klasach 4-6szkoły podstawowej: program nauczania dla sześcioletniej szkoły podstawowej, Witold Bober, Ewa Królicka, Danuta Łazuchiewicz, DKW - 4014 -221/99

     14/SP9/09/10

      

     Informatyka

     IV-VI

      

     Informatyka Europejczyka.Program nauczania informatyki w szkole podstawowej (klasy 4-6). Danuta Kiałka,  DKOS-5002-38/05

      

     15/SP9/09/10

     Wychowanie fizyczne

     IV-VI

      

     Autorski program wychowania fizycznego dla klas IV – VIszkoły podstawowej, A. Romanowska, DKW – 4014 -68/99

      

     15A/SP9/09/10

     Wychowanie fizyczne

     Piłka koszykowa

     Moduł

     IV-VI

     WYCHOWANIE FIZYCZNE piłka koszykowa(moduł)- program autorski, SP9 – 14A -2003/04

     16/SP9/09/10

     Ścieżka edukacyjna

     „Edukacja czytelnicza
     i medialna”

     IV-VI

     „Edukacja czytelnicza i medialna” dla klas IV – VI szkoły podstawowej,  Mariusz Kąkolewicz, Józef Pielachowski, DKW- 4014-260/99

     17/SP9/09/10

     Gimnastyka korekcyjna

     IV

     Autorski program nauczania gimnastyki korekcyjnej
     dla uczniów szkoły podstawowej, M. Nieradzik

     18/SP9/09/10

     Indywidualny Tok Nauczania – język angielski

     IV - VI

     Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnegoDKW 4014 -43/00 – program dostosowany do indywidualnych potrzeb ucznia

     19/SP9/09/10

     Wychowanie do życia
     w rodzinie

     V- VI

     „Wędrując ku dorosłości”.Wychowanie do życia
     w rodzinie. Program nauczania dla klas 5 – 6 szkoły podstawowej. T. Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk,
     DKW – 4014 – 253A/99

      

      

     SZKOLNY ZESTAW  PROGRAMÓW NAUCZANIA na lata 2008- 2011

      

     Rocznik 1998

      

      

     NR

     w szkolnym zestawie programów nauczania

     PRZEDMIOT

     KLASA

     PROGRAM NAUCZANIA

      (tytuł,, nazwa, autor, nr dopuszczenia)

      

     1

     2

     3

     4

     5/SP9/08/09

     Religia

     IV-VI

      

     Program Nauczania Religiizatytułowany: Życiem odpowiadamy na wezwanie Boże, zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, w Radomiu w dniu 20 września 2001 r.  Program ogólnopolski nr AZ-2-01/1 pt. „Wezwani przez Boga
     dla klas IV – VI

     6/SP9/08/09

     Język polski

     IV- VI

      

     „Miedzy nami”Program nauczania języka polskiego dla II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej (kl. IV – VI),
     A. Łuczak, A. Murdzek,  DKW – 4014- 37/01, GWO.

     7/SP9/08/09

     Historia i społeczeństwo

     IV- VI

      

     Człowiek i jego cywilizacja:program autorski z historii i społeczeństwa dla klasy IV-VI szkoły podstawowej, Wiesława Surdyk- Fertsch, Bogumiła Szeweluk-Wyrwa, Grzegorz Wojciechowski, DKW-4014-175/99

      

      

     8/SP9/08/09

     Język angielski

      

     IV-VI

      

     Program nauczania języka angielskiego dla klas IV –VI  szkoły podstawowej, E.Lewandowska, B. Maciszewska, DKW – 4014 – 43/00

     9/SP9/08/09

     Matematyka

     IV-VI

      

     Matematyka z plusem.Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego (kl. IV – VI szkoły podstawowej),
     M. Dobrowolska, P. Zarzycki, M. Karpiński, DKW – 4014 – 138/99, GWO

     10/SP9/08/09

     Przyroda

     IV-VI

      

      

     Program przyrody dla klas 4-6szkoły podstawowej, Iwona Tarnawa - Januszek, Jadwiga Foit - Jasińska, Krystyna Szarowska, Waldemar Chmielewski, Piotr Januszek, DKW – 4014-241/99

      

     11/SP9/08/09

     Muzyka

      

     IV-VI

     Sztuka: Plastyka – Muzyka,Program nauczania dla klas IV –VI, Agnieszka Misior-Waś, Teresa Wójcik, DKW – 4014- 132/00

     11/SP9/08/09

     Plastyka

     IV-VI

     Sztuka: Plastyka – Muzyka, Program nauczania dla klas IV –VI, Agnieszka Misior-Waś, Teresa Wójcik, DKW – 4014- 132/00

     13/SP9/08/09

      

     Technika

     IV-VI

      

     Technika w klasach 4-6szkoły podstawowej: program nauczania dla sześcioletniej szkoły podstawowej, Witold Bober, Ewa Królicka, Danuta Łazuchiewicz, DKW - 4014 -221/99

     14/SP9/08/09

      

     Informatyka

     IV-VI

      

     Informatyka Europejczyka.Program nauczania informatyki w szkole podstawowej (klasy 4-6). Danuta Kiałka,  DKOS-5002-38/05

     15/SP9/08/09

     Wychowanie fizyczne

     IV-VI

      

     Autorski program wychowania fizycznego dla klas IV – VIszkoły podstawowej, A. Romanowska, DKW – 4014 -68/99

      

     15A/SP9/08/09

     Wychowanie fizyczne

     Piłka koszykowa

     Moduł

     IV-VI

     WYCHOWANIE FIZYCZNE piłka koszykowa(moduł)- program autorski, SP9 – 14A -2003/04

     16/SP9/08/09

     Ścieżka edukacyjna

     „Edukacja czytelnicza
     i medialna”

     IV-VI

     „Edukacja czytelnicza i medialna” dla klas IV – VI szkoły podstawowej,  Mariusz Kąkolewicz, Józef Pielachowski, DKW- 4014-260/99

     17/SP9/08/09

     Gimnastyka korekcyjna

     IV

     Autorski program nauczania gimnastyki korekcyjnej
     dla uczniów szkoły podstawowej, M. Nieradzik

     19/SP9/09/10

     Wychowanie do życia
     w rodzinie

     V- VI

     „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia
     w rodzinie. Program nauczania dla klas 5 – 6 szkoły podstawowej. T. Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk,
     DKW – 4014 – 253A/99

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowskich Górach
   • sp_9@interia.pl
   • (+32) 285-40-92
   • ul. Korczaka 2 42-600 Tarnowskie Góry Dyrekcja: mgr Krzysztof Siwiec
   • Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek - 7.00 do 15.30 wtorek, środa i czwartek - 7.00 do 15.00 piątek - 7.00 do 14.30 Świetlica szkolna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00
   • Od 1 stycznia 2015 Gmina Tarnowskie Góry jest płatnikiem VAT. W związku z powyższym na podstawie informacji skarbnika miasta wszystkie faktury zakupu/sprzedaży od 01.01.2016 muszą zawierać dane: Gmina Tarnowskie Góry Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika ul. J. Korczaka 2 42-600 Tarnowskie Góry NIP 645 25 381 84
  • Logowanie